E-möten med SUNET Connect

SUNET-anslutna organisationer har möjlighet att teckna avtal för e-mötessystemet SUNET Connect.
Distansmöten - Att mötas utan att träffas
E-mötestjänsten SUNET Connect är baserad på Adobes välkända produkt (Adobe Connect) med gott rykte. Meningen är att kunna mötas på ett effektivt sätt och att mötesverktyget ska vara så enkelt att använda att alla ska kunna delta på mötena.

Adobe Connect ser ut och fungerar som vilket annat windowsprogram som helst och SUNET ger dessutom användarna en enkel inloggning via SWAMID.

För vem är tjänsten?
För SUNET:s anslutna kunder som önskar kunna använda e-mötestjänsten för exempelvis undervisning, seminarier eller möten.  
Tekniska förutsättningar
Adobe Connect fungerar lika bra i Windows som i Mac OS och Ubuntu Linux. Klienten Adobe Connect Mobile fungerar på iPad, iPod touch och iPhone, såväl som på telefoner med operativsystemet Android. Överföringen anpassas efter vars och ens bandbredd. Det blir inte den långsammaste som "vinner".

Mötena kan spelas in och ses senare. Inspelade föreläsningar kan enkelt redigeras, informativa skyltar läggas in och så vidare.

Tjänsten är kopplad till identitetsfederationen SWAMID för att förenkla inloggningen. Fullständigt slutanvändarstöd kan köpas till i form av ett supportavtal där man kan få hjälp med kameror, mikrofoner och dylikt. Du kan också informera om, och starta möten automatiskt, via kalendrarna i Outlook och Lotus Notes.

Support och service
Det finns en webbresurs för e-möten inom SUNET, avsedd att fungera som en hjälp och service för användare inom svenska högskolor och universitet. På webbresursen hittar du information både om nuvarande och tidigare e-mötestjänster inom SUNET.
Ta mig till SUNET:s webbresurs för e-möten

NOTE WELL - This is a historical archive. Contents is no longer being maintained.