Datakommunikation & infrastruktur för forskning och utbildning

SWAMID - Swedish Academic Identity

SWAMID är en identitetsfederations kring IT i högre utbildning och forskning. Samarbetet drivs av SUNET tillsammans med ett antal universitet och högskolor.
En identitetsfederation för universitet och högskolor i Sverige
SWAMID är en identitetsfederation som omfattar de flesta universitet, högskolor och övriga myndigheter som är relaterade till forsknings- och utbildningssektorn i Sverige. SWAMID erbjuder kvalitetssäkrad och säker identifiering av anställda, studenter, alumner och andra associerade med forskning och högre utbildning i Sverige, de nordiska länderna, övriga Europa samt även i USA och Asien.

Single Sign-On i utbildningsvärlden
Syftet med en identitetsfederation är att sänka kostnaden för hantering av digitala identiteter samt att möjliggöra etableringen av delade tjänster som använder digitala identiteter. SWAMID är en sådan identitetsfederation, en policy och teknologi som används för att etablera säkra associationer och transaktioner mellan identiteter och system som kontrolleras av olika organisationer. Om en högskola planerar att börja outsourca sina tjänster, som att till exempel använda e-posttjänster från Google eller Microsoft gör en identitetsfederation arbetet både billigare och enklare. Kan inte högskolan hantera identiteterna centralt, blir det automatiskt en identitet per användare och tjänst. De flesta större företag har redan tagit till sig idén med en enda inloggning och det finns ingen anledning till att utbildningsvärlden inte ska göra det.

För vem är tjänsten tillgänglig?
SUNET-tjänsten SWAMID erhålls efter det att organisationen som vill vara med kunnat visa att den uppfyller kraven för bästa praxis gällande identitetshanteringen. Om den sökande godkänns kan de underteckna ett medlemsavtal hos SWAMID, och ett avtal om medlemskap i minst en federation (exempel: eduroam). Organisationen blir då en identitetsutgivare (IdP). Medlemmens inloggningsservrar görs då tillgängliga för inloggning från alla andra i federationen. Medlemsorganisationerna måste också följa den svenska personuppgiftslagen (Pul) vad gäller data om slutanvändarna, oavsett om dessa är studenter, anställda, affärskontakter eller andra personer.

Användarstöd/support
Medlemmarna i SWAMID är själva ansvariga för att lämna första nivåns användarstöd till sina egna slutanvändare (studenter, anställda etc.) via sin helpdesk eller liknande, såväl som andra nivåns stöd (teknikstöd och problemklassificering). SWAMID:s driftgrupp lämnar tekniskt stöd först på tredje nivån, det vill säga bortom det som nivå-två-stödet kan erbjuda. SWAMID fungerar inte som support mot tjänstens slutanvändare, utan tar endast emot förfrågningar och synpunkter från medlemsorganisationens stödgrupp.

SHARE
Share |

SWAMID

Mer information
Mer information om SWAMID finns på www.swamid.se.

Kontakt
Om du har frågor och funderingar om SWAMID kan du kontakta Valter Nordh på valter@sunet.se.  

Tekniska frågor
Hanteras i första hand på SWAMIDs wiki, http://wiki.swamid.se.

NOTE WELL - This is a historical archive. Contents is no longer being maintained.