SUNETs rikstäckande nät - OptoSunet

SUNET:s grundtjänst är det rikstäckande nätverket OptoSunet.
OptoSunet — driftsäkert nät för Universitets-Sverige.
SUNET har rutin på nätverk. Vi började redan 1979 och har inspirerat flera Internet-operatörers utbyggnad. Alla större universitet har därför idag en redundant och diversifierad förbindelse på 10 Gbit/sek.

Nätet har två halvor (rött och grönt nät), som är dragna på skilda vägar genom landet, så att en olycka på ett ställe inte ska påverka den andra halvan. Skulle ena halvan t.ex. få en kabelskada så påverkar det inte den andra, vilket hittills utgjort ett nästan hundraprocentigt skydd för våra kunder. Dessutom har alla noder en säkrad elförsörjning, så att ett elavbrott inte ska betyda stopp i datatransporten.

Nätet för forskning och samarbete
Förutom vanlig nätaccess med routrar så är OptoSunet också användbart om du behöver en punkt-till-punkt-förbindelse utan routrar för att kunna överföra stora mängder data direkt mellan två punkter. Ett annat användningsfall är om till exempel två universitet ska samarbeta och vill koppla ihop sina två datornät så de fungerar som ett gemensamt. Tillsammans med våra kollegor på NORDUnet så kan vi även ofta erbjuda liknande dedicerade förbindelser till forskningsnät i andra delar av världen.

Vilka använder OptoSunet?
Förutom samtliga universitet och högskolor i landet betjänar nätet till exempel statliga museer och andra kulturella organisationer; Nobelstiftelsen, Skansen, Svenska Akademien med flera. Du kan se alla anslutna organisationer på vår webbplats.

Hur fungerar det?
Nätet består av hyrd fiber i en stjärnstruktur, och är indelat i tre separata system: nord, väst och syd. Vart och ett av de systemen har två skilda nätverk kallade "röd" och "grön".
För att få diversitet och redundans är de flesta kunderna anslutna till båda nätverken. Denna lösning har bland annat valts för att ett universitet i en stad inte ska vara beroende av utrustning vid något annat universitet. Normalt ansluts en kund med gränssnittet Gigabit Ethernet (GbE) eller 10GE. OptoSunet har också fullt stöd för IPv6.

Driftdata åtkomligt för alla Driftdata för hela landet och för varje enskild anslutning är åtkomligt för alla, från SUNET:s webbplats. Där går det att se trender såväl som aktuella värden.

NOTE WELL - This is a historical archive. Contents is no longer being maintained.