SUNET Survey

Enkätundersökningar och kursutvärderingar online

Så fungerar tjänsten


SUNET Survey är en molnbaserad tjänst där varje lärosäte/organisation får en dedikerad virtuell instans av programmet Survey&Report, att utnyttja för att skapa enkäter, kursvärderingar eller andra typer av undersökningar. Användare kan sedan skapa rapporter för att följa upp utsända undersökningar. Både skapandet av enkäter och rapporter går att automatisera.

Organisationer som köper tjänsten kan låta sina användare (studenter och anställda) skapa obegränsat antal enkäter. Utöver detta stödjer tjänsten även pappersenkäter.
Användare loggar in på tjänsten via en webbläsare. Inga nya användarkonton behöver skapas då tjänsten är integrerad via SWAMID, så att användare ska kunna logga in med sitt redan existerande användarkonto.

För vem är tjänsten?


Organisationer i Sverige måste kunna ge studenter möjlighet att värdera genomförda kurser och följa upp dessa värderingar. Studenter, forskare och administrativ personal kan göra olika typer av undersökningar i sitt arbete eller i sin utbildning. Även andra SUNET-anslutna organisationer som har behov av att göra undersökningar kan anslutna sig till tjänsten.

Teknisk implementation


Tjänsten nås och administreras via en webbläsare. Enkäter och rapporter lagras hos leverantören och går att komma åt via webbläsare eller tjänstens API. Tjänsten baseras på programvaran Survey&Report och inkluderar följande tilläggsmoduler: SR-Evaluate, SR-Advanced Survey, SR-Advanced Report och SR-LDAP.

Tekniska förutsättningar


För användning av tjänsten krävs att de administratörer och slutanvändare, som ska göra förändringar i konfigurationen eller skapa undersökningar, loggar in via sin webbläsare. För detta krävs att personens organisation är med i SWAMID-federationen och är ansluten till SWAMID SAML/WebSSO för inloggning till federerade webb-applikationer. Se SWAMID för detaljer.

Användarstöd/support


Lärosäten som har köpt tjänsten är själva ansvariga för att lämna första nivåns användarstöd och support till sina egna slutanvändare (studenter, anställda etc.) via sin helpdesk eller liknande, såväl som andra nivåns stöd (teknikstöd och problemklassificering). Leverantören (Artisan) lämnar sedan teknisk support först på tredje nivån, det vill säga bortom det som nivå-två-stödet kan erbjuda. Utbildning tillhandahålls av leverantören när tjänsten sätts upp.

Kostnad


För att använda enkätverktyget SUNET Survey betalar man en engångskostnad på 54 000 SEK och därefter 6 750 SEK/månad.

Befintliga kunder


Sunet har tecknat avtal med följande lärosäten:
 • Stockholms universitet
 • Linköpings universitet
 • Linnéuniversitetet
 • Kungliga Tekniska Högskolan
 • Karlstads universitet
 • Malmö högskola
 • Örebro universitet
 • Södertörns högskola
 • Högskolan i Gävle
 • Högskolan i Borås
 • Högskolan Dalarna
 • Lunds universitet
 • Göteborgs universitet

Mer information


Läs mer om programvaran Survey&Report här.
SUNET Surveys informationsbroschyr hittar du här.PDF

Kontakt och beställning


Om du har frågor eller vill beställa SUNET Survey kan du kontakta systemförvaltare Lotta Svenneling
NOTE WELL - This is a historical archive. Contents is no longer being maintained.