SUNET TCS Server

SUNET-anslutna organisationer kan gå med i SUNET TCS och utfärda certifikat för sina domäner.
Gratis certifikat på alla nivåer
För många funktioner och tjänster är det nödvändigt att ha ett grundläggande skydd. Detta så att man vet vem som försöker komma åt tjänsten och att användaren vet att tjänsten är seriös och skyddad mot avlyssning. Den hanteringen sköts med certifikat. Certifikat från en betrodd leverantör är viktiga för att undvika oprofessionella dialogrutor i webbläsaren.

SUNET-anslutna organisationer kan gå med i SUNET TCS Server, och kan då utfärda:

· Servercertifikat
· Servercertifikat för gridanvändning
· Kodsignerings-certifikat

Utfärdandet sker med hjälp av en webbtjänst där utsedda representanter för organisationen godkänner certifikaten.

SUNET-anslutna organisationer kan också gå med i SUNET TCS Personal, och kan då utfärda:

· Personliga certifikat
· Personliga certifikat för GRID-användning

Utfärdandet sker med en webbtjänst som används direkt av den som begär att få certifikatet, och som i sin tur identifieras genom federerad inloggning, i form av SWAMID. SUNET-anslutna organisationer med TCS Personal kan utfärda nästan obegränsad mängd certifikat för sina användare utan ytterligare avgifter. Tjänsten ingår i SUNET-avgiften.

För vem är tjänsten?
För SUNET-anslutna organisationer som vill ha ett bra grundläggande skydd och kunna utfärda säkra certifikat för sina nätbesökare och anställda.

Tekniska förutsättningar
SUNETS tjänstpaket innefattar både servercertifikat, e-post-certifikat och GRID-certifikat. SUNET har en smidig och snabb hantering kring ansökningarna. Vid utfärdandet av enskilda certifikat för servercertifikat är ansvaret delegerat till varje lärosäte och dess lokala ansvariga.

NOTE WELL - This is a historical archive. Contents is no longer being maintained.