eduroam

eduroam är ett europeiskt samarbete som gör det möjligt att säkert och enkelt använda främst trådlösa nät vid universitet och högskolor runt om i Europa.
Åtkomst till trådlösa nät överallt
Genom samarbetet eduroam (education roaming) kan alla forskare, lärare, studenter och personal från en av SUNET:s medlemsorganisationer nå Internet på ett säkert sätt oavsett vilken annan medlemsorganisation de befinner sig hos. Med eduroam görs användaridentifieringen mot användarens hemorganisation.

I och med att identifieringen sker mot hemnätverket elimineras ytterligare administration av lösenord och rättigheter, och därmed även kostnaderna för detta. eduroam är helt gratis för alla användare och det utgår inte heller någon avgift för att få använda systemet på de ställen runt om i världen där det finns tillgängligt.

Ägarna av de trådlösa accesspunkterna erbjuder eduroam-tillång som en förmån för alla i forsknings- och utbildningsvärlden. Alla användare som är anslutna till eduroam kan få Internet-anslutning hos valfri annan medlemsorganisation, och beroende på de lokala reglerna kan deltagarna också få tillgång till ytterligare tjänster, som skrivare och scanners.

För vem är tjänsten?
eduroam (ja, det ska vara litet e i början) är i första hand en stor tillgång för slutanvändarna på högskolor och universitet, exempelvis studenter, forskare och undervisande personal.

Teknisk implementation
eduroam är utfört med RADUISbaserade proxyservrar i kombination med 802.1X-teknik för att ge roamingmöjligheter över olika utbildningsnätverk, och är helt baserat på öppna standarder. eduroam fungerar på alla tänkbara plattformar, som Windows, Linux, Mac OS, iPhone, iPad, m fl.

Den organisation som vill vara med i eduroam, måste också ansluta sig till SWAMID, ett regelverk som säkerställer att allas identiteter hanteras på ett korrekt och säkert sätt.

NOTE WELL - This is a historical archive. Contents is no longer being maintained.