Datakommunikation & infrastruktur för forskning och utbildning

SUNET statistics

Network statistics

Service statistics

NOTE WELL - This is a historical archive. Contents is no longer being maintained.