Datakommunikation & infrastruktur för forskning och utbildning

GÉANT lanseringskonferens

Den 1-2 december hålls en lanseringskonferens i Stockholm där SUNET är medarrangör.
Konferensen markerar starten på den tredje fasen av det europeiska forsknings- och utbildningsnätet GÉANT. GÉANT är även ett forskningsprojekt inom ramen för EU:s satsning på e-infrastruktur.

Konferensen som hålls på Moderna museet i Stockholm, arrangeras av SUNET/Vetenskapsrådet, NORDUnet och DANTE med stöd från Europeiska kommissionen.

Konferensen förväntas samla deltagare från det globala forskningssamhället samt tjänstemän och beslutsfattare från hela Europa i en diskussion kring hur GÉANT:

  • Möjliggör forskningssamarbete och forskningsutveckling, till gagn för samhället i stort
  • Verkar för ett globalt ledarskap genom samarbete med forskningsnät i utvecklingsområden

Läs mer om konferensen på webben för Sveriges EU-ordförandeskap.

DANTE= DANTE är en ej vinstdrivande organisation som driver GÉANT på uppdrag av EU och Europas nationella forsknings- och utbildningsnät.
NORDUnet= samnordiskt datornätverk för samverkan mellan de nationella forsknings- och utbildningsnäten

Sunet RSS Feed
Klicka på RSS ikonen till vänster om du vill prenumerera på våra evenemang.
SHARE
Share |
Sunet RSS Feed
EVENEMANG se alla
NOTE WELL - This is a historical archive. Contents is no longer being maintained.