Datakommunikation & infrastruktur för forskning och utbildning

SUNETs evenemang

SUNET arrangerar regelbundet evenemang för främst SUNET-anslutna organisationer, ofta i samarbete med andra arrangörer.
SUNET arrangerar olika typer av evenemang, t ex SUNET-dagarna

Målet är att dessa ska:

  • Belysa aktuella tekniska frågor i SUNET
  • Vara framtidsinriktat och ta upp utvecklingsfrågor avseende både nättjänster och teknik
  • Kunna innehålla konkreta utbildningsmoment.
  • Ta upp strategiska frågor

SUNET-dagarna
Två gånger om året, vår och höst, arrangeras SUNET-dagarna. Arrangemanget sker ofta i samarbete med andra organisatörer och värd för mötet är alltid en SUNET-ansluten högskola eller ett universitet.

Målsättningen är att erbjuda universitet/högskolor och andra SUNET-anslutna organisationer tillfälle att byta erfarenheter med kollegor och delta i intressanta föredrag och workshops efter olika teman.

Tidigare evenemang hittar du här.

SHARE
Share |
REGLER FÖR
ANSLUTNING
SUNET erbjuder nät för forskning och utbildning.
E-MÖTEN
Är du SUNET-ansluten erbjuder SUNET e-möten via Adobe Connect Pro.
NOTE WELL - This is a historical archive. Contents is no longer being maintained.