Datakommunikation & infrastruktur för forskning och utbildning

Fakturaadress och kontakt

Det är Vetenskapsrådet som sköter all fakturahantering för SUNETs räkning. Det är därför viktigt att VR:s regler för fakturahantering följs.
Registrera en handling
För registrering en handling, skicka e-post till registrator

Fakturor
Fakturor till/från SUNET hanteras lite olika beroende på vilken organisation som avses:

Statlig myndighet i Sverige


Då Vetenskapsrådet är en statlig myndighet skall fakturor mellan Vetenskapsrådet och annan statlig myndighet skickas som en elektronisk faktura i svefaktura-systemet.

Ange referenskod 0263

Andra organisationer i Sverige


Andra organisationer i Sverige som kan hantera svefaktura-formatet kan skicka fakturan elektroniskt.

För icke-statliga organisationer i Sverige som inte kan hantera svefaktura-formatet skickas en pappersfaktura till adressen:

Vetenskapsrådet, FE 57
838 73 Frösön.
(Ange referenskod 0263)

Utländska organisationer


För organisationer utomlands skickas en pappersfaktura till adressen:

Vetenskapsrådet
Box 1035, S-101 38 Stockholm, Sweden.
Ange referenskod 0263.

Här hittar du mer information om vad vi behöver för att kunna hantera en faktura från en utländsk organisationPDF

SHARE
Share |
REGLER FÖR
ANSLUTNING
SUNET erbjuder nät för forskning och utbildning.
E-MÖTEN
Är du SUNET-ansluten erbjuder SUNET e-möten via Adobe Connect Pro.
NOTE WELL - This is a historical archive. Contents is no longer being maintained.