Datakommunikation & infrastruktur för forskning och utbildning
2009-05-15

SUNET stänger inte av studenter

 
Det har kommit till vår kännedom att man på många håll är av uppfattningen att SUNET har möjlighet att stänga av enskilda studenter från deras internetuppkoppling vid misstanke om upphovsrättsintrång. Detta måste vi kraftfullt dementera.SUNET tillhandhåller datanät till anslutande organisationer medan det är de anslutande organisationerna som helt och hållet ansvarar för att i sin tur ansluta individuella kunder/slutanvändare. Det är alltså de enskilda lärosätena som tar beslut om eventuella avstängningar.

Bakgrund
Universitetsdatanätet SUNET (Swedish University Computer Network) är ett datanät vars främsta uppgift är att förse universitetens och högskolornas behov av datakommunikation nationellt och internationellt. SUNET:s verksamhet bekostas genom både statsanslag och avgifter som tas ut från de anslutna organisationerna. SUNET är ingen egen myndighet men administreras av Vetenskapsrådet som är en statlig myndighet.

Mille Millnert
Ordförande för SUNET

Sunet RSS Feed
Klicka på RSS ikonen till vänster om du vill prenumerera på våra nyheter
NOTE WELL - This is a historical archive. Contents is no longer being maintained.