Datakommunikation & infrastruktur för forskning och utbildning
2010-05-03

Ny webbplats för SUNET

SUNET:s nya webbplats lanseras i maj 2010
Efter beslut av SUNET:s styrelse har SUNET:s webb förnyats med ett webbpubliceringssystem (CMS) och en ny design för både webbplats och logga. En första version av den nya webben blir publik i samband med en konferens som SUNET anordnar i samarbete med Linnéuniversitetet i Växjö den 5-6 maj. En epok går i graven då SUNET:s gamla webbplats, som använts sedan tidigt 1990-tal, ersätts av en ny.

SUNET har valt webbpubliceringsverktyget Sitevision för sin webblösning. För design och implementering har SUNET samarbetat med Internet Border Technologies och Britny. SUNET webben driftas av SUNET:s egen driftorganisation NUNOC. SUNET:s webb, www.sunet.se, är fullt nåbar via IPv6.

Målsättningen har varit att kunna erbjuda besökare uppdaterad och kvalitetssäkrad information i ett lättnavigerat format.

Om SUNET


SUNET (Swedish University Computer Network) är en gemensam organisation och infrastruktur för främst universitet och högskolor med uppgift att tillgodose deras behov av nationell och internationell datakommunikation.
SUNET driver även en rad tjänster utöver sina grundläggande nättjänster.

SUNET bildades redan i början av 1980-talet som ett forsknings- och utvecklingsprojekt för svenska dataforskare och banade vägen för Internet i Sverige.

Vetenskapsrådet ansvarar för att SUNET drivs enligt de riktlinjer som regeringen har fastlagt. Vetenskapsrådet är en statlig myndighet som ger stöd till grundläggande forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden. SUNET:s verksamhet finansieras av avgifter från anslutna organisationer och statsanslag.

SUNET deltar även i flera internationella utvecklingsprojekt inom området eScience. SUNET är alltså en central del av den svenska forskningsinfrastrukturen.

Pressmeddelande som pdf


Ladda ner pressmeddelandet som pdf här.PDF
Sunet RSS Feed
Klicka på RSS ikonen till vänster om du vill prenumerera på våra nyheter
NOTE WELL - This is a historical archive. Contents is no longer being maintained.