Datakommunikation & infrastruktur för forskning och utbildning

IPv6 för SUNET-anslutna

Alla organisationer som är anslutna till SUNET kan och bör använda IPv6.
SUNET bedömer att IPv4 och IPv6 kommer att samexistera under lång tid. Det går inte att veta när IPv6-trafiken blir dominerande. IPv4 kommer sannolikt att användas i betydande omfattning under minst 15 år till. De flesta av SUNETs tjänster är idag nåbara via IPv6 som mail, www, FTP, DNS mm.

De asiatiska länderna kommer att vara de som först börjar använda IPv6 istor skala (denna utveckling har redan börjat), och där kommer IPv6-trafiken att vara dominerande tidigare än i Europa och USA. Detta beror på att dessa länder av demografiska och historiska skäl har särskilt svårt att få tillgång till den mängd IPv4-adresser som de behöver. Det finns redan idag nät i Asien som bara nås via IPv6.

SUNET rekommenderar anslutna organisationer att:

 • Bygg upp IPv6-kompetens  
 • Ansök om IPv6-adresser via detta webformulär  
 • Slå på IPv6 mot SUNET, och bygg allt eftersom ut IPv6-stödet i era accessnät.  
 • Vid anskaffning av ny dator- och data-kommunikationsutrustning är det viktigt att kravet på IPv6-stöd beaktas, samtidigt som det är lika viktigt att den dominerande IPv4-trafiken kan hanteras.  
 • Se till att era tjänster är nåbara via IPv6 (till att börja med tjänster som nås utifrån som mail/www/DNS)  
 • Se till att stödpersonalen får kunskap om och erfarenhet av IPv6-relaterade frågor. Stödpersonalen bör ha en beredskap att assistera användare som använder IPv6. Särskilt viktigt är detta om de utnyttjar tjänster som endast kan nås med IPv6  
 • Testa din IPv6-konnektivitet (fungerar bara med IPv6).

IPv6-stöd i DNS

 • De DNS-resolvers som används av klientdatorer (PC's och servers) bör finnas tillgängliga över både IPv6 och IPv4.  
 • Lokala DNS-domäner, både framlänges (foo.se) och data för baklängesuppslag (kopplingen från IP-adress till datornamn, dvs ip6.arpa och in-addr.arpa) görs synliga på namnserver med IPv6-konnektivitet. Detta skall även konfigureras i SE-zonen och hos den som är ansvarig för baklängesuppslagningen. Det man absolut ska undvika i sammanhanget är att isolera en DNS-domän genom att bara erbjuda den över IPv4 eller IPv6.  
 • Notera att RFC 4159 säger att "ip6.int" numera är slopad, och den dubbelkonfiguration en del använt i ett par år nu kan överges.  
 • Infrastruktur och sådant som adresseras via DNS-namn (webbservers, mail-servers, routrar och liknande) och som kan kommunicera både via IPv6 och IPv4 bör få DNS-pekare både i form av både A- och AAAA-poster.
SHARE
Share |
NOTE WELL - This is a historical archive. Contents is no longer being maintained.