Datakommunikation & infrastruktur för forskning och utbildning

Historia och bakgrund

Är du nyfiken på SUNET:s historia och hur Internet i Sverige egentligen började?
  • NORDUnet gav lagom till sitt 25-års jubileum år 2005 ut en bok, läs den här.PDF
  • ISOC-SE gav år 2003 (i nytryck 2009) ut en bok om Internets svenska historia, läs den härPDF.
  • ISOC-SE har också gett ut en kort skrift om vem som gör vad i Internetsverige, läs den här.PDF
  • SUNET:s egen tidskrift SUNETTEN fanns fram till 2008, läs äldre nummer här.

Du kan även besöka SUNET:s gamla webbplats.

SHARE
Share |
NOTE WELL - This is a historical archive. Contents is no longer being maintained.