Datakommunikation & infrastruktur för forskning och utbildning

Strategiskt arbete

Under 2014 genomförde Sunet tillsammans med Sunets styrelse ett arbete med att ta fram ett inriktningsdokument för Sunet 2015-2018. Detta dokument innehåller mission, verksamhetsidé, vision och strategi samt värdegrund för Sunet. Detta inriktningsdokument beslutades av Sunets styrelse den 10 december 2014.
Sunets strategi 2015-2018

Här hittar du den av Sunets styrelse fastslagna strategi för 2015-2018.PDF

Bakgrund till arbetet med Sunets inriktningsdokument 2015-2018
Sunets ledningsgrupp tog under våren fram ett förslag till mission, vision och verksamhetsidé för Sunet. I detta arbete ingick också att uppdatera den strategiska inriktning som formulerats i Sunets strategi för 2012-2014.
Detta förslag bearbetades av Sunets styrelse under en workshop i juni 2014. Dokumentet har sedan diskuterats i Vetenskapsrådets Råd för Infrastruktur (RFI-rådet) och bearbetats av Sunets styrelse under ytterligare en workshop under hösten tillsammans med Sunets ledningsgrupp. Detta inriktningsdokument beslutades av Sunets styrelse den 10 december 2014.

Mer information
Strategin för 2012-2014 hittar du här.

SHARE
Share |
REGLER FÖR
ANSLUTNING
SUNET erbjuder nät för forskning och utbildning.
E-MÖTEN
Är du SUNET-ansluten erbjuder SUNET e-möten via Adobe Connect Pro.
NOTE WELL - This is a historical archive. Contents is no longer being maintained.