Datakommunikation & infrastruktur för forskning och utbildning

Policyfrågor

För SUNET-anslutna organisationer finns det utarbetade riktlinjer att förhålla sig till; SUNET:s policydokument.
Det finns policydokument inom en rad områden:

Alla som är anslutna till SUNET bör ha kännedom om dessa policydokument. Alla policydokument inom SUNET är beslutade av SUNET:s styrelse.

SHARE
Share |
REGLER FÖR
ANSLUTNING
SUNET erbjuder nät för forskning och utbildning.
E-MÖTEN
Är du SUNET-ansluten erbjuder SUNET e-möten via Adobe Connect Pro.
NOTE WELL - This is a historical archive. Contents is no longer being maintained.