Datakommunikation & infrastruktur för forskning och utbildning

Organisation

SUNET är ett rådgivande organ inom Vetenskapsrådet.
Styrelsen för SUNET har mandat att ta beslut i alla viktiga frågor avseende SUNET:s utveckling.

Enligt Vetenskapsrådets instruktion från Utbildningsdepartementet ska Vetenskapsrådet särskilt "ansvara för kommunikationssystemet (Swedish University Computer Network, SUNET) och beakta de intressen som forskningen och andra berörda har".

Läs protokoll samt olika slags styrdokument från SUNET:s styrelse.

På högskolor och universitet finns också ett stort antal kontaktpersoner med olika ansvarsområden.

Vi jobbar på SUNET

Maria Häll
Föreståndare SUNET
mail: maria(@)sunet.se
tel: 0705-354138
..............................
Börje Josefsson
Operativt ansvarig & vice föreståndare
mail: bj(@)sunet.se
tel: 0705-610837
..............................
Valter Nordh
Produktchef SWAMID, TCS och VP TERENA
mail: valter(@)sunet.se
tel: 0707-884742
..............................
Per Nihlén
CTO Teknik, strategi, upphandling
mail: per(@)sunet.se
tel: 0703-494137
..............................
Leif Johansson
Säkerhet, identitet, standardisering, strategi
mail: leifj(@)sunet.se
tel: 0703-419886
..............................
Emma Almroth
Kommunikatör
mail: emma(@)sunet.se
tel: 073-3556498
..............................
SHARE
Share |
REGLER FÖR
ANSLUTNING
SUNET erbjuder nät för forskning och utbildning.
E-MÖTEN
Är du SUNET-ansluten erbjuder SUNET e-möten via Adobe Connect Pro.
NOTE WELL - This is a historical archive. Contents is no longer being maintained.