Datakommunikation & infrastruktur för forskning och utbildning

SUNET Inkubator

SUNET Inkubator tar fram nya idéer och tankar runt
e-infrastruktur inom den högre utbildningen i Sverige.
Det sker bland annat genom att SUNET Inkubator publicerar rekommendationer, driver projekt och samarbetsforum samt arrangerar workshops.

Under 2014 bedriver SUNET Inkubator projekt inom områdena krypteringstjänster och grupphantering samt ett pilotprojekt
inom 2-faktor autentisering.

För närvarande drivs även olika samarbetsforum inom t ex området för teknisk integration.

SHARE
Share |

SUNET Inkubator

Mer information
För mer information om tjänsten besök gärna SUNET Inkubators hemsida.

Kontakt
Om du har frågor eller funderingar kring SUNET Inkubator kan du kontakta
Per Hörnblad, per.hornblad@umu.se

NOTE WELL - This is a historical archive. Contents is no longer being maintained.