Datakommunikation & infrastruktur för forskning och utbildning

Transport av datatrafik i GigaSunet

Allmänt:


Utrustningen i GigaSunet stöder Internet-protokollen IP version 4 (IPv4) och IP version 6 (IPv6), enligt nedanstående:

Inom GigaSunet transporteras datapaket alltid kortaste vägen mellan sändare och mottagare, dvs. trafiken beöver i regel inte passera någon gemensam knutpunkt eller liknande. Undantag för detta är, under en övergångstid, IPv6, som i vissa fall körs som tunnlar från Stockholm till de olika kunderna.

Unicast:


Inom GigaSunet transporteras unicast-datapaket med protokollet IPv4 i "line speed" (dvs i den hastighet som dom olika interface-korten har, t.ex. Gigabit Ethernet, 2,5 Gbit/sek SRP etc).
För protokollet IPv6 gäller för närvarande en begränsning på cirka 100.000 datapaket per sekund (motsvarar ca 400 Mbit/sek för 512 byte stora paket).

Multicast:


Multicast flr IPv4 finns tillgängligt inom hela stomnätet, och KTHNOC har en konfigurationsbeskrivning tillgänglig för de som önskar konfigurera sina accessroutrar för multicast. Multicast för IPv6 finns idag inte tillgängligt.

Klassificering av trafik:


Inom GigaSunet tillämpas inte klassificering av trafiken, dvs all trafik framförs på samma villkor. För mer information läs NORDUnets dkokument om detta. Se även vår beskrivning av kvalitetsparametrar.
SHARE
Share |
NOTE WELL - This is a historical archive. Contents is no longer being maintained.