Datakommunikation & infrastruktur för forskning och utbildning

Månads- och kvartalsrapporter

Varje månad produceras rapporter med trafikdata, trendgrafer och "hälsoläget" för GigaSunet. Här nedan finns dessa rapporter samlade, tillsammans med SUNET-ledningens kommentarer till dem (sedan våren 2004). För grafer över dygns-aktuella värden hänvisas till KTHNOCs statistiksida..

GigaSunet trafikrapporter


Rapporter finns för följande år:
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Det finns även en översiktlig sammanställning av trafikutveklingen de senaste månaderna.

SHARE
Share |
NOTE WELL - This is a historical archive. Contents is no longer being maintained.