Datakommunikation & infrastruktur för forskning och utbildning

SUNET:s styrelse

SUNET leds av en styrelse av totalt tretton ledamöter vilka utses av Vetenskapsrådets råd för forskningens infrastruktur (RFI).
  • Sveriges Universitets- och Högskoleförbund (SUHF) lämnar förslag på åtta ledamöter
  • Sveriges Förenade Studentkårer lämnar förslag på två ledamöter
  • Underlag för beslut avseende de återstående två ledamöterna inhämtas från RFI
  • Sveriges Universitets- och Högskoleförbund lämnar förslag till ordförande

Styrelsen utser vice ordförande inom sig.

Läs protokoll från SUNET:s styrelse.

SHARE
Share |
REGLER FÖR
ANSLUTNING
SUNET erbjuder nät för forskning och utbildning.
E-MÖTEN
Är du SUNET-ansluten erbjuder SUNET e-möten via Adobe Connect Pro.
NOTE WELL - This is a historical archive. Contents is no longer being maintained.