Datakommunikation & infrastruktur för forskning och utbildning

Kontaktpersoner styrelsen

Här hittar du kontaktinformation till ledamöter i SUNET:s styrelse, samt till föredragande och sekreterare.

E-post till samtliga styrelsemedlemmar kan skickas till: sunstyr@segate.sunet.se

Ordförande
Stefan Bengtsson
Malmö Högskola

Ledamöter
Karin Bengtsson
Uppsala universitet Campus Gotland

Johanna Berg
Riksarkivet/Digisam

Anna Brunström
Karlstads universitet

David Höjenberg
Studeranderepresentant

Carl-Gustaf Jansson
Kungliga tekniska högskolan

Susanne Kristensson
Lunds univeristet

Fanny Lyrfors
Studeranderepresentant


Joakim Nejdeby
Linköpings universitet

Tony Ottosson Gadd
Chalmers tekniska högskola

Peter Parnes
Luleå tekniska universitet

Oxana Smirnova
Lunds universitet

Ulla Sundberg
Karolinska Institutet


Övriga
Maria Häll
SUNET

Börje Josefsson
Luleå tekniska universitet

SHARE
Share |
REGLER FÖR
ANSLUTNING
SUNET erbjuder nät för forskning och utbildning.
E-MÖTEN
Är du SUNET-ansluten erbjuder SUNET e-möten via Adobe Connect Pro.
NOTE WELL - This is a historical archive. Contents is no longer being maintained.