Datakommunikation & infrastruktur för forskning och utbildning

Anna Brunström

Karlstads universitet
Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap/HumanIT
651 88 Karlstad

Telefon: 054-700 17 95
E-post: anna.brunstrom@kau.se

Anna Brunström är ledamot i SUNETs styrelse.

Mandatperiod


Anna Brunström är föreslagen av beredningsgrupp RFI-4, e- vetenskap och utsedd av
RFI 19 februari 2013 för en mandatperiod om 3 år till och med  2016-02-29 med möjlighet till förlängning i ytterligare 3 år.
SHARE
Share |
REGLER FÖR
ANSLUTNING
SUNET erbjuder nät för forskning och utbildning.
E-MÖTEN
Är du SUNET-ansluten erbjuder SUNET e-möten via Adobe Connect Pro.
NOTE WELL - This is a historical archive. Contents is no longer being maintained.