Datakommunikation & infrastruktur för forskning och utbildning

Carl-Gustaf Jansson

Telefon: 08-7904224
E-post: cgja@kth.se

Calle Jansson är ledamot i SUNET:s styrelse.

Mandatperiod


Calle Jansson är föreslagen av SUHF och utsedd av RFI 28-30 mars 2012 för en mandatperiod om 3 år till och med 2015-04-01 utan möjlighet till förlängning.
SHARE
Share |
REGLER FÖR
ANSLUTNING
SUNET erbjuder nät för forskning och utbildning.
E-MÖTEN
Är du SUNET-ansluten erbjuder SUNET e-möten via Adobe Connect Pro.
NOTE WELL - This is a historical archive. Contents is no longer being maintained.