Datakommunikation & infrastruktur för forskning och utbildning

David Höjenberg

Uppsala universitet

Mobil: 0703-10 97 46
E-post: david@hojenberg.se

David Höjenberg är ledamot i SUNET:s styrelse (studeranderepresentant).

Mandatperiod


Föreslagen SFS och utsedd av RFI 6-7 november 2013 för en mandatperiod om 3 år till och med 2016-12-31 utan möjlighet till förlängning.

.

SHARE
Share |
REGLER FÖR
ANSLUTNING
SUNET erbjuder nät för forskning och utbildning.
E-MÖTEN
Är du SUNET-ansluten erbjuder SUNET e-möten via Adobe Connect Pro.
NOTE WELL - This is a historical archive. Contents is no longer being maintained.