Datakommunikation & infrastruktur för forskning och utbildning

Fanny Lyrfors

Örebro universitet

Mobil: 0705-94 18 91
E-post: fanny@lyrfors.se

Fanny Lyrfors är ledamot i SUNETs styrelse (studeranderepresentant).

Mandatperiod


Fanny Lyrfors är föreslagen av SFS och utsedd av RFI 29 april 2013 för en mandatperiod om 3 år till och med  2016-04-30 med möjlighet till förlängning i ytterligare 3 år.
SHARE
Share |
REGLER FÖR
ANSLUTNING
SUNET erbjuder nät för forskning och utbildning.
E-MÖTEN
Är du SUNET-ansluten erbjuder SUNET e-möten via Adobe Connect Pro.
NOTE WELL - This is a historical archive. Contents is no longer being maintained.