Datakommunikation & infrastruktur för forskning och utbildning

Joakim Nejdeby

Linköpings universitet
581 83 Linköping

Telefon: 013-28 17 57  
E-post:joakim.nejdeby@liu.se

Joakim Nejdeby är ledamot i SUNET:s styrelse.

Mandatperiod


Joakim Nejdeby är föreslagen av SUHF och utsedd av RFI den 13-14 september 2012 för en mandatperiod om 3 år till och med 2015-09-30 med möjlighet till förlängning i 3 år.
SHARE
Share |
REGLER FÖR
ANSLUTNING
SUNET erbjuder nät för forskning och utbildning.
E-MÖTEN
Är du SUNET-ansluten erbjuder SUNET e-möten via Adobe Connect Pro.
NOTE WELL - This is a historical archive. Contents is no longer being maintained.