Datakommunikation & infrastruktur för forskning och utbildning

Johanna Berg

Digisam
Riksarkivet
Fyrverkarbacken 13
Box 12541
102 29 Stockholm

Telefon: 010-476 72 37
E-post: johanna.berg@riksarkivet.se

Johanna Berg är ledamot i SUNET:s styrelse.

Mandatperiod


Johanna Berg är föreslagen av SUHF och utsedd av RFI 28-30 mars 2012 för en mandatperiod om 3 år till och med  2015-04-01 utan möjlighet till förlängning.
SHARE
Share |
REGLER FÖR
ANSLUTNING
SUNET erbjuder nät för forskning och utbildning.
E-MÖTEN
Är du SUNET-ansluten erbjuder SUNET e-möten via Adobe Connect Pro.
NOTE WELL - This is a historical archive. Contents is no longer being maintained.