Datakommunikation & infrastruktur för forskning och utbildning

Karin Bengtsson

Uppsala universitet Campus Gotland
621 67 Visby

Telefon: 018-471 83 53
E-post:karin.bengtsson@ebc.uu.se

Karin Bengtsson är ledamot samt vice ordförande i SUNETs styrelse.

Mandatperiod


Karin Bengtsson är föreslagen av SUHF och utsedd av RFI 28-30 mars 2012 för en mandatperiod om 3 år till och med 2015-12-31 utan möjlighet till förlängning.
SHARE
Share |
REGLER FÖR
ANSLUTNING
SUNET erbjuder nät för forskning och utbildning.
E-MÖTEN
Är du SUNET-ansluten erbjuder SUNET e-möten via Adobe Connect Pro.
NOTE WELL - This is a historical archive. Contents is no longer being maintained.