Datakommunikation & infrastruktur för forskning och utbildning

Oxana Smirnova

Universitetslektor
Avd. för partikelfysik, Fysiska institutionen
Lunds universitet
Box 118
221 00 Lund

Telefon: 046-222 76 99
E-post: oxana.smirnova@hep.lu.se

Oxana Smirnova är ledamot i SUNETs styrelse.

Mandatperiod


Oxana Smirnova är föreslagen av SUHF och utsedd av RFI
5 februari 2014 för en mandatperiod om 3 år med start 2014-03-01
till och med 2017-02-28 med möjlighet till förlängning i tre år.
SHARE
Share |
REGLER FÖR
ANSLUTNING
SUNET erbjuder nät för forskning och utbildning.
E-MÖTEN
Är du SUNET-ansluten erbjuder SUNET e-möten via Adobe Connect Pro.
NOTE WELL - This is a historical archive. Contents is no longer being maintained.