Datakommunikation & infrastruktur för forskning och utbildning

Peter Parnes

Luleå tekniska universitet
971 87 Luleå

Mobil: 070-239 29 95
E-post: peter.parnes@ltu.se

Peter Parnes är ledamot i SUNET:s styrelse.

Mandatperiod


Peter Parnes är föreslagen av SUHF och utsedd av RFI 9 december 2010 för en mandatperiod om 3 år till och med 2013-12-31 med möjlighet till förlängning i 3 år.
SHARE
Share |
REGLER FÖR
ANSLUTNING
SUNET erbjuder nät för forskning och utbildning.
E-MÖTEN
Är du SUNET-ansluten erbjuder SUNET e-möten via Adobe Connect Pro.
NOTE WELL - This is a historical archive. Contents is no longer being maintained.