Datakommunikation & infrastruktur för forskning och utbildning

Stefan Bengtsson

Malmö Högskola
205 06 Malmö

Telefon: 040-665 78 84
E-post: stefan.bengtsson@mah.se

Stefan Bengtsson är ordförande i SUNET:s styrelse.

Mandatperiod


Stefan Bengtsson är föreslagen av SUHF och utsedd av RFI 6-7 november 2013 för en mandatperiod om 3 år med start 2014-02-01 till och med 2017-01-31 med möjlighet till förlängning i 3 år.
SHARE
Share |
REGLER FÖR
ANSLUTNING
SUNET erbjuder nät för forskning och utbildning.
E-MÖTEN
Är du SUNET-ansluten erbjuder SUNET e-möten via Adobe Connect Pro.
NOTE WELL - This is a historical archive. Contents is no longer being maintained.