Datakommunikation & infrastruktur för forskning och utbildning

Susanne Kristensson

Lunds universitet
Förvaltningen
Box 117
221 00 LUND

Telefon: 046-222 70 02
E-post: susanne.kristensson@rektor.lu.se

Susanne Kristensson är ledamot i SUNETs styrelse.

Mandatperiod


Susanna Kristensson är föreslagen av SUHF och utsedd av RFI 7 februari 2013 för en mandatperiod om 3 år till och med  2016-02-29 med möjlighet till förlängning i ytterligare 3 år.
SHARE
Share |
REGLER FÖR
ANSLUTNING
SUNET erbjuder nät för forskning och utbildning.
E-MÖTEN
Är du SUNET-ansluten erbjuder SUNET e-möten via Adobe Connect Pro.
NOTE WELL - This is a historical archive. Contents is no longer being maintained.