Datakommunikation & infrastruktur för forskning och utbildning

Tony Ottosson Gadd

Chalmers tekniska höskola
412 96 Göteborg

Tel: 031-772 5189
E-post: tony.ottosson@chalmers.se
 
Tony Ottosson Gadd är ledamot i SUNET:s styrelse.

Mandatperiod


Tony Ottosson Gadd är föreslagen av SUHF och utsedd av RFI 9 december 2010 för en mandatperiod om 3 år till och med 2013-12-31 med möjlighet till förlängning i 3 år.
SHARE
Share |
REGLER FÖR
ANSLUTNING
SUNET erbjuder nät för forskning och utbildning.
E-MÖTEN
Är du SUNET-ansluten erbjuder SUNET e-möten via Adobe Connect Pro.
NOTE WELL - This is a historical archive. Contents is no longer being maintained.