Datakommunikation & infrastruktur för forskning och utbildning

Ulla Sundberg

Karolinska Institutet
171 77 Stockholm

Telefon: 08-524 860 80
E-post: ulla.sundberg@ki.se

Ulla Sundberg är ledamot i SUNET:s styrelse.

Mandatperiod


Ulla Sundberg är föreslagen av SUHF och utsedd av RFI 6-7 november 2013 för en mandatperiod om 3 år med start 2014-01-01 till och med 2016-12-31 med möjlighet till förlängning i tre år.
SHARE
Share |
REGLER FÖR
ANSLUTNING
SUNET erbjuder nät för forskning och utbildning.
E-MÖTEN
Är du SUNET-ansluten erbjuder SUNET e-möten via Adobe Connect Pro.
NOTE WELL - This is a historical archive. Contents is no longer being maintained.