Datakommunikation & infrastruktur för forskning och utbildning
2014-12-19

Strategi 2012-2014

Bakgrund till arbetet


SUNET:s styrelse beslutade 2011 att ett övergripande strategiarbete för SUNET:s framtida utvecklingsmöjligheter skulle genomföras. Strategiarbetet skulle inbegripa de olika delområden som finns representerade inom högskolevärlden; teknikområdet, forskning och utbildning. Därutöver skulle också lärosätenas generella behov tas med i arbetet.

Det skulle också speciellt beaktas inom vilka områden SUNET kan och bör inta en utökad roll i samordningen av lärosätens IT-stöd, även utanför kommunikationsområdet, genom att till exempel tillhandahålla effektiva nationella IT-tjänster.

En omvärldsanalys med fokus på tekniskt framåtblickande utgjorde projektets språngbräda. Strategiarbetet har en tidshorisont på tre till fem år.

Mer information


Bakgrundsinformation om SUNET:s strategiarbete, direktiven för de olika arbetsgrupperna m.m, hittar du härPDF.

De senaste strategiarbetet inom SUNET avslutades 2005 med rapporten "SUNET efter 2006", läs rapporten härPDF.

Sunet RSS Feed
Klicka på RSS ikonen till vänster om du vill prenumerera på våra nyheter
NOTE WELL - This is a historical archive. Contents is no longer being maintained.