Datakommunikation & infrastruktur för forskning och utbildning

SUNET:s rapport om strategin

Under 2011 genomfördes ett omfattande arbete med att se över SUNET:s strategiska arbete utifrån olika aspekter. Resultatet kan du ta del av här.
Rapport om SUNET:s strategi

Har kan du ta del av den fullständiga rapporten om SUNET:s strategiPDF.
I rapporten ingår också delgruppernas olika områden och summeringar.

Dessutom kan du ta del av de olika delrapporterna gällande SUNET:s specifika områden.
SHARE
Share |
REGLER FÖR
ANSLUTNING
SUNET erbjuder nät för forskning och utbildning.
E-MÖTEN
Är du SUNET-ansluten erbjuder SUNET e-möten via Adobe Connect Pro.
NOTE WELL - This is a historical archive. Contents is no longer being maintained.