Datakommunikation & infrastruktur för forskning och utbildning

Anslutning till tjänsten

Subscriber agreements för TCS Personal och TCS eScience Personal

Varje organisation som vill kunna utfärda personcertifikat för sina anställda/studenter måste ladda ner och fylla i en eller båda av dessa formulär:

Precis som för TCS Server krävs påskrift av firmatecknare (normalt Rektor eller Förvaltningschef). Påskrivet ifyllt formulär skickas till

ITS, Driften, TCS
Umeå Universitet
901 87 UMEÅ

När formulären är behandlade kommer de som är uppgivna som tekniska kontaktpersoner att kunna logga in på tcs-personal.sunet.se respektive tcs-escience.sunet.se och göra inställningar för den egna organisationen.

SHARE
Share |
NOTE WELL - This is a historical archive. Contents is no longer being maintained.