Datakommunikation & infrastruktur för forskning och utbildning

Användningsområden för TCS Personal

Lite information om hur man kan använda SUNETs personcertifikatstjänster.
TCS Personal och TCS Personal eScience är certifikat som kompletterar de nuvarande tjänsterna för servercertifikat: TCS Server, och TCS Code Signing. Tjänsterna TCS eScience och TCS Personal är främst tänkta att vara signering av epost. Det certifkat man skapar genom att gå till https://www.digicert.com/sso/ kan direkt användas i de flesta moderna epost-klienter. Certifikaten kan också användas för autentisering (inloggning) men vi rekommenderar att man istället använder SWAMID för inloggning till webapplikationer.

Certifikat av typen TCS Personal eScience som man skapar via https://www.digicert.com/sso/ är tänkta att användas för autentisering till GRID-tillämpningar. Det är främst forskare och studenter som själva vet att dom har behov av denna typ av certifikat som behöver gå in och skapa ett sådant.

SHARE
Share |
NOTE WELL - This is a historical archive. Contents is no longer being maintained.