Datakommunikation & infrastruktur för forskning och utbildning

Teknisk information om TCS Personal

Information till SWAMID-medlemmar och identitetsutfärdare om anslutning till TCS Personal och TCS Personal eScience.
TCS Personal och TCS Personal eScience utfärdas från https://www.digicert.com/sso/ där användare själva loggar in och skapar certifikat. Det finns nu bara en ingång för både "vanliga" personliga certifikat och för GRID-certifikat (eScience certifikat):

Det krävs alltså inloggning med en SWAMID-identitet. Dessutom krävs en extra registrering av varje organisation som vill att deras anställda/studenter ska kunna utfärda certifikat åt sig själva.

För att en SUNET-medlem ska bli registrerad som användare av någon eller båda av dessa tjänster krävs en subscriber agreement i likhet med den som krävs för SUNET TCS Server.

För att en subscriber agreement ska bli godkänd måste SUNET-medlemmen också vara medlem i SWAMID och dessutom uppfylla ytterligare krav på sin identitetsprocess.

Läs mer:

SHARE
Share |
NOTE WELL - This is a historical archive. Contents is no longer being maintained.