Datakommunikation & infrastruktur för forskning och utbildning

Information om anslutning

SUNET erbjuder olika tjänster beroende på vilken typ av organisation som är ansluten.
Börja med att läsa igenom regler och villkor för anslutning beroende på kundtyp för att först se om din organisation kan ansluta sig till SUNET.

Om din organisation är intresserad av en anslutning till SUNET, eller vill etablera någon särskild förbindelse, skall ni skicka in en ansökan med följande information:

 • Kort beskrivning av organisationen
 • Typ av organisation
 • Beskrivning av organisationens samarbete med svenska universitet och högskolor
 • Beskrivning av tänkt användning av SUNET
 • Skäl för anslutning till SUNET
 • Beskriv vilken typ av anslutning som önskas

Ange även följande uppgifter i ansökan:

 • Organisationsnummer
 • Namn till den som är avtalsansvarig/den som ska skriva under avtalet
 • Namn, telefonnummer, e-postadress till kontaktperson för avtalets innehåll - den som SUNET kan tala med om innehåll på tjänsten
 • Kontaktinformation för tekniskt ansvarig person
 • Kontaktinformation till vem/vilka man ska kontakta när det gäller nätsäkerhet/abuse (kan gärna vara en funktionsadress)
 • Kontaktinfo för driftcentral, helpdesk eller liknande
 • Fakturaadress och eventuellt referensnummer för E-faktura.
 • Papperspost-adress att skicka avtal med mera. till.

Kontakt

Om du har tekniska frågor eller funderingar om avtalen kan du kontakta Börje Josefsson

Ansökan skickas till

Via e-post:
Börje Josefsson, bj@sunet.se

eller via vanlig post:

Börje Josefsson
SUNET
Tulegatan 11, 2 tr
113 53 Stockholm

Efter godkännande av SUNET så får ni avtal för underskrift.

Avtalsmallar och kontaktuppgifter för anslutning till SUNET samt de tjänster som SUNET erbjuder hittar du här.

Universitet och högskolor
Universitet och högskolor som redan är anslutna till SUNET regleras inte genom avtal för sin primära anslutning till SUNET, detta regleras istället genom regleringsbrev. I den händelse en högskola eller ett universitet skulle tillkomma kan även de ansluta sig till SUNET.

Universitet och högskolor som önskar särskilda anslutningar hittar information om dessa under respektive rubrik.

SHARE
Share |
REGLER FÖR
ANSLUTNING
SUNET erbjuder nät för forskning och utbildning.
E-MÖTEN
Är du SUNET-ansluten erbjuder SUNET e-möten via Adobe Connect Pro.
NOTE WELL - This is a historical archive. Contents is no longer being maintained.