Datakommunikation & infrastruktur för forskning och utbildning

Punkt-till-punkt anslutningar

Universitet och högskolor kan få tillgång till punkt-till-punkt förbindelser genom SUNET. Här hittar du anslutnings- och användningsregler för detta.
Allmänna principer för p2p-förbindelser
Dessa principer gäller för p2p-förbindelser som SUNET kan erbjuda för universitet och högskolor. Det kan gälla förbindelser för universitetets/högskolans generella användning och specifika förbindelser som används av forskare/forskargrupper.
 • I särskild överenskommelse mellan SUNET och resp. universitet/högskola fastställs vad som gäller för tillgången till en p2p-förbindelse. Av överenskommelsen ska framgå bl.a. förbindelsens kapacitet, typ av förbindelse, vilka punkter som skall sammankopplas, förbindelsens varaktighet och avgift till SUNET.
 • SUNET äger den utrustning som krävs för att upprätta en förbindelse
 • Nyttjaren skall stå för särkostnaderna för den extra utrustning som krävs för en förbindelse. Det gäller avskrivningskost-nader, kostnader för tekniskt underhåll och ev. andra kostnader.
 • Avgifterna skall stimulera användandet
 • SUNET skall ha en "pool" av utrustning så att p2p-förbindelser snabbt kan upprättas. Om p2p-förbindelsen har lång varaktighet skall SUNET köpa in ny utrustning så att utrustningspoolen upprätthålls.

Mer information om p2p-förbindelser inom SUNETPDF

Utrustning för p2p-förbindelser
Här nedan beskrivs den utrustning som normalt krävs för att sätta upp p2p-förbindelser från universitet till eller via centralnoden.

 • En p2p-förbindelse från ett universitet till centralnoden med kapaciteten 1 Gbit/s i form Gigabit Ethernet (GE) kan bestå av följande utrustning:
 • Anslutningsutrustning mot kund. Kommer i grupp om sex och kan alltså hantera sex GE-anslutningar.
 • Chassi med mera där ovan angivna anslutningsutrustning monteras. I detta chassi kan 24 st GE-anslutningar placeras.
 • Utrustning för anslutning av ovan angivna chassi till OptoSunets ryggradsnät. Denna utrustning kan hantera åtta GE-anslutningar.
 • Utrustning vid centralnoden. Kan hantera åtta GE-anslutningar.

En p2p-förbindelse från ett universitet till centralnoden med kapaciteten 10 Gbit/s i form 10 Gigabit Ethernet (10GE) kan bestå av följande utrustning:

 • Anslutningsutrustning mot kund (transponder med XFP 10GE). Kan hantera en 10 GE-anslutning.
 • Chassi med mera där ovan angivna anslutningsutrustning monteras. I detta chassi kan fyra 10GE-anslutningar placeras.
 • Utrustning för anslutning av ovan angivna chassi till OptoSunets ryggradsnät. Denna utrustning kan hantera en 10GE-anslutning.
 • Utrustning vid centralnoden för anslutning av nedan angivna chassi till OptoSunets ryggradsnät. Kan hantera en 10GE-anslutning.
 • Chassi med mera vid centralnoden där nedan angivna anslutningsutrustning monteras. I detta chassi kan fyra10GE-anslutningar placeras
 • Anslutningsutrustning (transponder med XFP 10GE) vid centralnoden. Kan hantera en 10GE-anslutning.

Principer för avgiftsberäkningen
Följande principer används för att beräkna avgiften för en p2p-förbindelse:

 • Avskrivningstiden för utrustningen sätts generellt till 4 år för att därigenom stimulera användandet
 • Utrustning som kan hantera mer än en anslutning förutsätts bli använd till 50 %. Det innebär t.ex. att avgiften för en GE-anslutning i ett chassi som kan hantera 24 GE-anslutningar skall vara 1/12-del av chassi-kostnaden.
 • När det gäller utrustning för GE-anslutningar vid centralnoden räknas dock med 90 % användning.

Prisnivåer
Med ovan angivna principer erhålls nedanstående prisnivåer baserat på de priser för utrustning som är kända idag (mars 2009). Dessa priser är dock beroende på dollarkurs och kan variera något från beställning till beställning beroende på hur mycket utrustning som beställs vid varje tillfälle.

 • Prisnivå för en GE-anslutning från ett universitet/högskola till centralnoden: 5 500 kronor/månad
 • Prisnivå för en 10GE-anslutning från ett universitet/högskola till centralnoden: 22 000 kronor/månad
SHARE
Share |
REGLER FÖR
ANSLUTNING
SUNET erbjuder nät för forskning och utbildning.
E-MÖTEN
Är du SUNET-ansluten erbjuder SUNET e-möten via Adobe Connect Pro.
NOTE WELL - This is a historical archive. Contents is no longer being maintained.