Datakommunikation & infrastruktur för forskning och utbildning

Internationella anslutningar

Universitet och högskolor kan få tillgång till internationella förbindelser genom SUNET. Här hittar du anslutnings- och användningsregler för internationella anslutningar.
SUNET har möjlighet att via NORDUnet och i vissa fall GÈANT arrangera internationella förbindelser för universitet och högskolor eller för specifika forskare/forskargrupper.

Med en internationell förbindelse avses en förbindelse mellan ett svenskt universitet/högskola eller en svensk forskare/forskargrupp och någon punkt utanför Sverige. Anslutningspunkten som är utanför Sverige är oftast något universitet, en internationell forskningsanläggning eller liknande. Den internationella förbindelsen etableras när det av någon anledning inte är lämpligt att använda SUNET:s vanliga nät (basnätet) som har generell Internetkonnektivitet till hela världen.

I många fall är det många parter inblandade i en internationell förbindelse:

 • För den svenska delen är det ett universitet/högskola (A) och SUNET
 • För den internationella delen är det NORDUnet
 • Eventuellt annan internationell organisation såsom GÈANT
 • Ett nationellt forskningsnät i mottagande land
 • Mottagande universitet eller forskningsanläggning (B)

I många fall delar det svenska universitet och det utländska universitetet på kostnaden för förbindelser så att det svenska universitetet står för kostnaden fram till en internationell mötespunkt (X) och det utländska universitetet står för kostnaden för förbindelsen från den internationella mötespunkten. Se nedanstående figur.

Det svenska universitetet svarar då för kostnaden för förbindelsen mellan A och X och det utländska universitetet svarar för kostnaden för förbindelsen mellan B och X. Det svenska universitetet kan också stå för kostnaden för hela förbindelsen mellan A och B.

Internationella förbindelser genom SUNET

Klicka på bilden för att få den större

Allmänna principer för internationella förbindelser
Följande principer gäller för internationella förbindelser:
 • I särskild överenskommelse mellan SUNET och respektive universitet/högskola fastställs vad som gäller för tillgången till en internationell förbindelse. Av överenskommelsen ska framgå bland annat, förbindelsens kapacitet, typ av förbindelse, vilka punkter som skall sammankopplas och hur, förbindelsens varaktighet och avgift till SUNET.
 • Förbindelsen delas upp i två delar. En del som är förbindelse inom Sverige, mellan universitetet/högskolan eller forskaren/forskargruppen och SUNET anslutningspunkt till NORDUnet (normalt Stockholm) och en del som förbindelsen mellan SUNET:s anslutningspunkt till NORDUnet och den internationella punkten.

För den del av förbindelsen som är inom Sverige gäller reglerna för punkt-till-punkt anslutningar.

För den del av förbindelsen som är från SUNET:s anslutningspunkt till NORDUnet och den internationella punkten gäller:

 • SUNET tecknar avtal med NORDUnet för den internationella delen av förbindelsen och NORDUnet tecknar i sin tur avtal med övriga internationella organisationer (t.ex. GÈANT) som kan vara inblandade i att etablera förbindelsen.
 • Om det utländska universitetet skall svara för kostnaden från den internationella mötespunkten skall det svenska universitetet överenskomma med det utländska universitetet om detta arrangemang.
 • Alla kontakter avseende den internationella förbindelsen går via SUNET.
 • Universitetet/högskolan/forskaren/forskargruppen som beställer en internationell förbindelse skall stå för hela den särkostnad som SUNET drabbas av för den internationella förbindelsen. SUNET tar inte ut några påslag eller andra tillägg.
SHARE
Share |
REGLER FÖR
ANSLUTNING
SUNET erbjuder nät för forskning och utbildning.
E-MÖTEN
Är du SUNET-ansluten erbjuder SUNET e-möten via Adobe Connect Pro.
NOTE WELL - This is a historical archive. Contents is no longer being maintained.